CELOSVĚTOVÉ SLUŽBY SPOLEČNOSTI XBODY

 

Jsme hrdí na to, že můžeme našim partnerům poskytnout komplexní služby, které jim napomáhají zlepšit vedení jejich firem a nabízet jejich klientům vysoce kvalitní a všeobecně hodnotné služby.

Společnost XBody je také silně zaměřená na podporu svých partnerů, kterým poskytujeme jedinečná řešení včetně online tréninkového systémukomplexního vzdělávacího programu, záruk platných po celém světě a globální servisní sítě.

XBODY VÁM POMŮŽE USPĚT

Nejsme jen prodejci zařízení, pomáháme také našim partnerům tím, že poskytujeme obchodní poradenství, nabízíme osvědčené postupy a další služby.
Podívejte se na naše unikátní a oblíbená řešení:

Spravujte své klienty.
SPRAVUJTE SVÉ FITNESS STUDIO.

XBODY ONLINE

Unikátní softwarový systém pro řízení a správu vašeho EMS studia.

Mějte přehled o všech informacích týkajících se vašeho studia pohodlně z domova a nebo na cestách.

Synchronizujte všechna svá zařízení XBody s naším systémem, který vám umožní snadný přístup k údajům v rámci vašeho fitness studia.

SLEDUJTE, CO SE VE VAŠEM STUDIU DĚJE – AŤ UŽ JSTE KDEKOLI

Provoz fitness studia představuje pestrý soubor různých úkolů a žádný majitel nemůže být ve svém studiu pořád, aby se ujistili, že vše běží hladce. Je třeba vědět, co se děje ve vašem studiu, když tam nejste. Pokud chcete trvale dosahovat dobrých finančních výsledků ve vašem podnikání.

Sledujte výkony svého studia, údaje o financích, porovnejte plány klientů s činností trenérů a využitím zařízení, což vám umožní odhalit jakékoli nesrovnalosti a příležitosti růstu.

S XBody Online můžete spravovat otevírací a provozní dobu vašeho studia, rozpis práce, mít online kontrolu nad zařízeními, a můžete snadno automatizovat aktualizace softwaru ve vašich zařízeních.

JEDNODUCHÁ KOMUNIKACE S VAŠIMI KLIENTY

XBody Online nabízí vašim klientům možnost online rezervací jejich tréninkových lekcí. Pro klienty je plánování jejich cvičení snazší a pohodlnější, zatímco pro vás je přesnější.

Podívejte se kdykoli na cvičební plán a budete moci mu přizpůsobit kalendář vašeho fitness studia. Nastavit pracovní plán trenérů, včetně všech souvisejících finančních složek, což napomůže hladkému chodu vašeho fitness studia.

Vaši klienti mohou využít svých osobních přístupů k nastavení svých osobních cílů, sledování své výkonnosti a pokroků, a také aby mohli využít zvláštních nabídek, sezónních akcí a dárků, takže zůstanou dlouhodobě motivovaní, angažovaní a loajální.

SPRÁVA VAŠEHO STUDIA POMOCÍ JEDINÉHO ŘEŠENÍ

XBody Online vám nejen poskytuje data a informace, ale také vám pomáhá aktivně spravovat vaše studio a jeho provoz. Všechna zařízení XBody lze synchronizovat, aby sdílela údaje, informace o klientech, kuponech a historii cvičení – takže můžete se svými klienty cvičit na jakémkoliv zařízení a všechny relevantní informace o klientovi budou k dispozici.

Velikosti tréninkového obleku lze doplnit a synchronizovat s profily klientů tak, aby je mohli trenéři předem připravit. Tím je dosaženo vyšší efektivity, protože klienti jsou připraveni na trénink včas, takže můžete na jeden den naplánovat tréninky pro více klientů.

Studia lze také sdružit do studiových skupin, které budou sdílet společnou databázi, která bude poskytovat speciální služby pro vaše klienty, kteří mohou navštívit několik vašich studií podle toho, jaká lokalita jim vyhovuje nejvíce. To zajistí jejich spokojenost a loajalitu vašemu řetězci fitness studií.

 

Obrat, rezervace, zákaznická data

Sledujte aktivity ve svém studiu, plány trenérů a klientů a finanční ukazatele na jediné online platformě.

Informace o studiu, které máte k dispozici kdekoli

Budete mít přístup k informacím o studiu z libovolného mobilního či stolního zařízení.

Sledujte práci trenérů

Plánujte personální obsazení, sledujte činnost trenérů a mějte pod kontrolou využití zařízení, abyste vždy měli přehled o tom, co se ve vašem studiu děje.

Online rezervace tréninků

Dejte svým klientům možnost rezervovat, měnit a spravovat svá tréninková sezení pomocí uživatelsky příjemné online platformy.

Stanovení osobních cílů a výkonů

Motivujte své klienty tím, že jim připomenete jejich úspěchy pokaždé, když dosáhnou nového milníku jejich postupu a stále jim nastavujte nové cíle.

Akce pro klienty

Oslovte své klienty pohodlným a efektivním způsobem v rámci propagace sezónních nabídek, věrnostních bonusů nebo jiných propagačních akcí.

Tréninky a vzdělávání.
PROFESIONÁLNÍ EMS TRENÉŘI.

EMS INSTITUT PRO TRENÉRY

Ovládněte plnohodnotně EMS technologii a rozvíjejte své obchodní dovednosti s XBody.

Náš jedinečný EMS Institut pro trenéry si klade za cíl vzdělávat novou generaci technicky i podnikatelsky zdatných EMS trenérů a usnadnit jim jejich vstup na trh.

Umožněte svým trenérům získat certifikaci a poskytněte svým klientům skutečně efektivní EMS.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO TRENÉRY

Základním kamenem úspěchu každého EMS studia jsou dobře připravení EMS trenéři, kteří každodenně pracují s klienty.

Proto jsme založili EMS Institut pro trenéry, zcela unikátní službu v celém odvětví EMS, kde se trenéři mohou naučit principy a podrobnosti o technologii EMS, jak efektivně využívat jednotlivé frekvence a impulsy, jak správně vést tréninky, jaké tréninkové metody poskytují nejlepší výsledky a jak co nejúčinněji využívat zařízení XBody EMS.

ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Vzhledem k tomu, že provoz EMS studia znamená vést společnost, je součástí našeho kurzu také výuka praktických dovedností, zaměřených na vedení firmy. Trenéři jsou vašimi prvoliniovými zaměstnanci, jsou tváří vašeho studia, pravidelně se setkávají s vašimi klienty a postupem času si k nim získávají vztah. Je proto nezbytné, aby se naučili, jak mohou být vašemu podnikání nápomocní a jak co nejefektivněji rozšiřovat jejich klientelu.

V rámci našich kurzů a akcí získají trenéři detailní znalosti a praktické dovednosti, které jim pomohou zvládat a prodávat služby klientům, jak na ně správně dohlížet a motivovat je, a jak budovat a rozšiřovat loajální klientelu, která je spokojena se svými výsledky a ráda vás doporučí svým přátelům a rodině.

ZÍSKEJTE CERTIFIKACI EMS TRENÉRA

Pokud budou chtít absolvovat EMS certifikaci, budou vaši EMS trenéři muset projít školením pokrývajícím všechny aspekty EMS tréninku – od technických detailů až po obchodní pohled na věc. Tento pečlivě vypracovaný standard znalostí představuje všeobecně platný a spolehlivý dokument, kterému můžete při výběru trenérů důvěřovat.

Díky tomuto certifikátu vaši trenéři mohou prokázat, že mají znalosti a dovednosti k provádění EMS tréninků efektivním, bezpečným a zábavným způsobem, který zajistí, že vám klienti zůstanou věrní, budou mít skvělé výsledky a doporučí vás svým přátelům a rodině.

Technologie Master EMS

Seznamte se důkladně s EMS, získejte podrobné informace o impulsech a frekvencích, rozvíjejte své trenérské dovednosti a poskytujte svým klientům ty nejúčinnější a nejprofesionálnější zkušenosti.

Rozvíjení obchodních dovedností

Zjistěte, jak získávat nové klienty, udržet si stávající klienty, zlepšit své komunikační a finanční dovednosti a jak spravovat své studio ziskově.

Najděte trenérské akce

Připojte se k trenérům z celého světa na jedné z našich vzdělávacích akcí, na kterých získáte všechny nezbytné základní dovednosti k tomu, aby se z vás stal dobrý EMS trenér.

Zápis na trenérské kurzy

Zapojte se do našich všeobecných trenérských kurzů a získejte veškeré dovednosti, postupy pro rozvoj podnikání a odborné znalosti, a staňte se jedním z nejlepších EMS trenérů na světě.

Najděte EMS trenéry

Oslovte a komunikujte s certifikovanými EMS trenéry po celém světě. Snadno a rychle najdete ty nejlepší odborníky a zaškolíte profesionály, kteří pracují ve vašem studiu.

Získejte certifikace EMS školení

Dosáhněte pokročilé úrovně znalostí v oblasti EMS technologií a obchodních strategií a získáte univerzální certifikaci vašeho vzdělání v oblasti EMS.

Ať jste kdekoli.
MŮŽETE VĚŘIT NAŠIM ODBORNÍKŮM.

SERVISNÍ SÍŤ
A PODPORA

Naše celosvětová síť odborníků je Vám k dispozici.

Ať už jste kdekoli, můžete snadno a rychle oslovit naši síť pro podporu a servis, pokud máte nějaké problémy, požadavky nebo dotazy ohledně použití našich produktů.

Naše globální záruky zaručují, že vaše zařízení budou fungovat efektivně.

CELOSVĚTOVÁ SERVISNÍ SÍŤ

Společnost XBody věnuje velkou pozornost tomu, aby nalezla správné servisní partnery v každé zemi, ve které probíhá naše distribuce, a jejich proškolení o fungování našich řešení, abychom zajistili jednotný standard vysoce kvalitních služeb, ať už jste kdekoli.

V závislosti na vašich požadavcích vás mohou naši servisní partneři obsluhovat lokálně, vzdáleně přes naše oddělení podpory, nebo přímo z naší centrály. Naším cílem je poskytovat našim partnerům bezproblémový servis, přičemž každý požadavek posuzujeme individuálně tak, aby to bylo možné všechny problémy řešit co nejrychleji.

CELOSVĚTOVÁ PODPORA

Společnost XBody se vždy odlišovala tím, že byla vždy flexibilní a nabízela vysoce kvalitní služby. Proto našim partnerům poskytujeme celosvětový servis, aby nás mohli oslovit, ať již jsou kdekoli.

Každý požadavek bude vyhodnocen individuálně a v závislosti na jeho naléhavosti a složitosti bude zodpovězen do 2 pracovních dnů. Když na náš tým podpory odešlete svůj požadavek, obdržíte jedinečné sledovací číslo spojené s vaší zprávou, které vám umožní tento proces sledovat, dokud není vyřešen.

SLUŽBA MARKETINGOVÉ PODPORY A PARTNERSKÝ PORTÁL

Společnost XBody poskytuje svým partnerům službu Marketingové podpory, kde mohou získat přístup k připraveným marketingovým materiálům, videozáznamům, nejnovějším obrázkům, příkladům z provozu fitness studií a osvědčeným postupům pro úspěšné podnikání.

Na našem partnerském portále se soustředí všechny bonusové služby pro naše partnery. Každý partner získá vlastní přístup na portál, kde může získat další informace týkající se provozu a nastavení zařízení, stahovat pravidelné aktualizace softwaru a nové funkce, nebo přímo kontaktovat naši společnost a naše oddělení podpory.

Globální záruky

Jsme hrdí na to, že můžeme našim partnerům poskytovat globální záruky. Ať jste kdekoli, naše služby budou vždy stejně kvalitní.

Profesionální servisní síť

Komplexní servisní síť je k dispozici jak globálně, tak i lokálně, a pro všechny zainteresované partnery je zde možnost zapojit se do Vzdělávacího servisního programu.

Partnerský portál

Náš Partnerský portál obsahuje všechny informace a aktualizace týkající se provozu a nastavení, a je permanentně k dispozici.

Celosvětová podpora

Vaše podnikání a vaše dotazy nás zajímají – náš servis je k dispozici po celém světě.

Odpověď do 2 pracovních dnů

Víme, že čas jsou peníze, a proto je pro nás důležité odpovědět na všechny dotazy do 2 pracovních dnů.

Marketingová podpora

Získejte přístup k našim nejnovějším marketingovým materiálům, jako jsou fotografie, videa a vizuální návrhy, které vám pomohou s rozvojem vašeho podnikání.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O EMS PŘÍSTROJÍCH OD XBODY?

Kontaktujte nás, odpovíme vám na vaše dotazy a poskytneme vám cenovou nabídku pro vámi vybraný typ podnikání s EMS.

CHCETE ZAČÍT PODNIKAT S EMS V ČECHÁCH NEBO NA SLOVENSKU?

Staňte se součástí XBody rodiny a požádejte nás o zaslání bližších informací o podnikání v oblasti EMS.